- Zestawienie wykresow i przekrojow

- Historia - zestawienie wykresow


Stacje pomiarowe wodne:

1. Glinik rz. Wielopolka
         Stacja Obsadzona
2. Laczki Kucharskie rz. Wielopolka
         Stacja Obsadzona
3. Okonin rz. Wielopolka
         Stacja Obsadzona
4. Kozodrza rz. Wielopolka
         Stacja Obsadzona
5. Zagorzyce rz. Budzisz
         Stacja Obsadzona
6. Olimpow rz. Bystrzyca
         Stacja Obsadzona
7. Iwierzyce rz. Bystrzyca
         Stacja Obsadzona

Stacje opadowe:

9. Zagorzyce Gorne
         Stacja Obsadzona
10. Nawsie Gorne
         Stacja Obsadzona
11. Niedzwiada Gorna
         Stacja Obsadzona
12. Brzeziny
         Stacja Obsadzona
13. Bystrzyca
         Stacja Obsadzona
Mapa £¹czki Kucharskie rz. Wielopolka Zagorzyce rz. Budzisz Iwierzyce rz. Bystrzyca Glinik rz. Wielopolka Kozodrza rz. Wielopolka Okonin rz. Wielopolka Olimpow rz. Bystrzyca Zagorzyce Górne Nawsie Górne Nied¼wiada Górna Brzeziny Bystrzyca

Parametry


System Monitoringu Powodziowego dostarczany jest przez firmę:
RWD PROSPECT Sp. z o.o.      ul. Klikowska 50, 33-100 TarnĆ³w     www.prospect.pl     e-mail: